ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου (1996 έως σήμερα) Σημαντική μελέτη – πρόγραμμα γιατί με την συστηματική καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των πολιτών, θα αποτελέσει εργαλείο εφαρμογής ορθής δημοσιονομικής πολιτικής, αναπτυξιακού σχεδιασμού του χώρου, προστασία της ακίνητης περιουσίας και τέλος διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Καινοτόμο γιατί για πρώτη φορά συνεργάζονται σε δημόσια μελέτη μηχανικοί και δικηγόροι, το κράτος παραχωρεί αρμοδιότητα σε ιδιώτες (λειτουργία Γραφείων Κτηματογράφησης) για όσο διαρκεί η μελέτη, online καταχώριση, παρουσία των πολιτών, προσωπικών – ιδιοκτησιακών δεδομένων στο Σύστημα Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ), επεξεργασία της χωρικής πληροφορίας σε GIS και σύνδεση με το ΣΠΕΚ μέσω μοναδικού κωδικού αριθμού κάθε γεωτεμαχίου. Η ΤΕΜ συμμετέχει από το 1Ο πιλοτικό πρόγραμμα (1996) έως και το 7ο με το οποίο ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση της χώρας, είτε αυτόνομα είτε μέσω της Κξιας “Κτηματολόγιο για την Ανάπτυξη” και έχει κτηματογραφήσει περίπου το 5% των δικαιωμάτων της χώρας.