ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Εργαλεία Διαχείρισης Υδατικών πόρων (2002 έως 2006) Σημαντικό γιατί υπολογίστηκαν και καταγράφηκαν υδρολογικά δεδομένα , δεδομένα ζήτησης υδατικών πόρων και διαχειριστικά μοντέλα υδατικών ισοζυγίων στο σύνολο των υδατικών διαμερισμάτων του ν. 1739/87. Καινοτόμο γιατί για πρώτη φορά έγινε η ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων και εργαλείων με χρήση κατάλληλων λογισμικών σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και η προμήθεια και εγκατάσταση των λογισμικών αυτών στις Περιφέρειες της χώρας. Η ΤΕΜ σε σύμπραξη με την Υδροεξυγιαντική ΕΕ και άλλες εταιρείες εκπόνησε τη μελέτη για το 14Ο Υδατικό διαμέρισμα των νήσων Αιγαίου αναπτύσσοντας διαχειριστικά μοντέλα και εργαλεία σε 47 νησιά.