ΕΡΓΟΣΕ

ΕΡΓΟΣΕ
Διπλή Σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη Τμήμα Τιθορέα – Δομοκός, ΕΡΓΟΣΕ (2003 έως 2006) Σημαντικό γιατί ήταν το τελευταίο και πιο δύσκολο τμήμα για να ολοκληρωθεί η γραμμή. Καινοτόμο γιατί για πρώτη φορά συνεργάσθηκαν αποκλειστικά Έλληνες τεχνικοί ώστε να επιτευχθεί ηλεκτροκίνηση σε χάραξη με κοιλαδογέφυρες και σήραγγες. Η ΤΕΜ μετείχε σε σύμπραξη με πολλές άλλες εταιρείες με manager την ADT Omega.