ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ
Καταγραφή Υδατορευμάτων Αττικής, ΕΥΔΑΠ (1993 – 1997) Σημαντκή γιατί καταγράφηκε συγχρόνως η χωρική και η περιγραφική πληροφορία του υγρογραφικού δικτύου της Αττικής, και προγραμματίσθηκε η αντιμετώπιση της ασυνέχειας του που προκαλούσε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Καινοτόμο γιατί για πρώτη φορά σε μελέτη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έγινε χρήση ευρωπαικών υδρολογικών προγραμμάτων και χρήση του GIS. Η ΤΕΜ εκπόνησε την μελέτη σε σύμπραξη με την Ερατοσθένης Α.Ε.